Gulbīšu parks
Gulbene, Latvija, year 2020

Gulbīšu parka atjaunošanas projektā paredzēts veidot vienotu parka struktūru, nojaucot robežu starp tā austrumu un rietumu daļām un veicinot parka teritorijas līdzsvarotu izmantošanu. Projektā paredzēts saglabāt parka esošās vērtības, un papildināt to ar jauniem rekreācijas objektiem publiskiem pasākumiem un atpūtai. Parku plānots atjaunot pēc “kolāžas” principa, t.i. izcelt esošo objektu raksturu un veidot jaunus laukumus un taciņas ar skaidri nolasāmām atsevišķām identitātēm, kas kopīgi savijas vienotā parka struktūrā. “Kolāžas” princips ļauj arī parku attīstīt vairākos etapos, kā arī harmoniski to papildināt ar iepriekš neparedzētiem objektiem nākotnē. “Kolāžas” principa parka struktūras kompozīcija ir fleksibla, šķietami vienmēr pabeigta, tajā pašā laikā pieļaujot pārdomāti izvietotu objektu papildinājumus. Taciņām paredzēts veidot nolasāmu hierarhiju, izceļot to dažādu nozīmi – garāku pastaigu takas, savienojošās takas, īsceļi utt. Parks taciņu trasējums un laukumu izvietojums veidots tā, lai nebūtu nepieciešamības izcirst esošos kokus.

Dārzs
Dārzs veidots parka rietumu daļā, kas šobrīd ir no kokiem brīvākā un pārredzamākā parka zona. Tā būtu Gulbīšu parka reprezentācijas vieta, kas piesaistītu uzmanību gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Tajā paredzēta jauna savienojošu taciņu struktūra, jo esošās taciņas ir sliktā stāvoklī un tām nav skaidra funkcionālā organizācija. Saglabāt piedāvāts dārza ziemeļu daļas taciņas trasējumu, atjaunojot tā segumu. Starp taciņām izvietojas esošie koki un jaunie zemie stādījumi, kas turpina parka zonas esošo plašuma un pārredzamības sajūtu. Pa dārza perimetru aiz soliņiem izvietotas zemo mūžzaļo stādījumu rindas, lai fiziski un psiholoģiski zonu atdalītu no Rīgas un Līkās ielas. Tas nepieciešams mierīgai atpūtai, jo esošo lapu koku augstie vainagi pietiekami nenodala zonu no ielu satiksmes, sevišķi ziemā, kad kokiem nav lapu. Dārza zonā atrodas arī esošā atjaunojamā Gulbīšu strūklaka un jaunā Ģērboņa strūklaka.

Strūklakas
Projektā piedāvāts saglabāt un atjaunot esošo Gulbīšu strūklaku ar gulbju skulptūrām kā Gulbenes vienu no identitāti veidojošajiem kultūrvēstursikajiem objektiem. Esošā strūklaka darbojas tikai kā vizuāli aplūkojams objekts, tāpēc, lai ļautu parka apmeklētājiem arī fiziski izbaudīt ūdens tuvumu karstajā vasaras laikā, piedāvāts veidot otru - seklo strūklaku, blakus Gulbīšu strūklakai. Tās laukums veidots no granīta flīžu ieseguma Gulbenes ģērboņa nokrāsās un ir piemērots arī publisku pasākumu un svinību norisei, kad netiek izmantots kā strūklaka. 

Spēļu laukumi
Ja dārzs ar strūklakām domāts nesteidzīgai, relaksētai atpūtai, tad parka centrā paredzētas aktīvās atpūtas zonas. Spēļu laukumi paredzēti dažādām parka apmeklētāju vecuma grupām. Pie Līkās ielas saglabātas esošās rotaļu iekārtas gados jaunākiem bērniem, sakārtojot tikai to laukumus, savukārt zonas dienvidu daļu paredzēts papildināt ar jaunām rotaļu iekārtām un laukumiem arī gados vecākiem bērniem. Spēļu laukumu centrālajā daļā paredzēta vieta galdiem un soliem galda spēlēm dažāda vecuma parka apmeklētājiem. Gan saglabājamām rotaļu iekārtām, gan jaunajām paredzēts veidot vienotu tonālo krāsojumu. 

Gaitnieku iela
Parkā paredzēts saglabāt Gaitnieku ielu kā pilsētas daļas savienojošo īsceļu. Piedāvāts nomainīt tās novecojušo segumu izmantojot dažādu tonalitāšu bruģi no estrādes laukuma un nedaudz koriģēt tās trasējumu. Tā paredzēta gājēju, velosipēdu un parka apkalpes transporta kustībai, bet ne privātajām automašīnām. Lai samazinātu ielas parku sadalošo efektu, tai paredzēts veidot vairākus šķērsojumu no rotaļu laukumiem, kā arī tās centrā nojaukt ielas lineāro struktūru veidojot uz tās sporta laukumu.   

Sporta laukums
Sporta laukums tāpat kā spēļu laukumi izvietoti parka centrālajā aktīvās atpūtas zonā. Sportošanai paredzēts izmantot jau esošās iekārtas, kā arī papildināt laukumu ar jaunām iekārtām. Laukuma zonā ap esošo koku veidots soliņš ar elektrības uzlādes iespēju. Blakus sporta laukumam arī paredzēta vieta dzeramā ūdens brīvkrānam un sabiedriskajai tualetei.

Garā pastaigu taka
Parkā paredzēti dažādi savienojoši īsceļi, taču, lai vēl vairāk apvienotu parka rietumu un austrumu daļas un radītu viengabalaina  parka uztveri, veidota garā pastaigu taka. Mainoties tās izvietojumam dažādās parka zonās taka maina savu materialitāti un raksturu. Tā sākas no Līkās ielas kā granīta flīžu ceļš un iekļauj parka vienotā struktūrā zemes gabalu Nr. 50010010029, kur paredzēti suņu pastaigu laukumi. Tālāk tā veidota skatuves parkā kā koka dēļu klājs uz pāļiem starp koku saknēm. Šeit tā šķērso gan skatuves laukumu, gan dabas vērošanas punktu. Parka centrālajā daļā tā apvijas ap sporta laukumu un tad poliuretāna / grants takas veidolā apvij abas strūklakas dārza zonā. 

Suņu parks
Aptaujājot Gulbenes iedzīvotājus tika noskaidrots, ka pilsētas centrā trūkst vietas, kur iedzīvotāji varētu izvest netraucētā pastaigā suņus. Kā suņu parkam atbilstošākā vieta tika izvēlēts zemes gabals Nr. 50010010029, jo tas jau parkā ir nošķirts no cilvēkiem domāto rekreatīvo funkciju zonām, bet tajā pašā laikā ir uztverams kā parka sastāvdaļa. Šeit paredzēta vieta diviem ar sētu nodalītiem laukumiem ar soliņiem un suņu trenēšanai un fiziskajām aktivitātēm paredzētām iekārtām. Suņu parka dienvidu zonā atvēlēta vieta piknika galdiem. 

Brīvdabas skatuves parka takas
Gulbīšu parka austrumu daļas takas ir labā stāvoklī un to trasējums ir veidots pamatoti, atbilstoši esošo koku izvietojumam. Bruģa segums ir jauns un, lai gan taciņas varētu būt platākas vides pieejamības prasībām un ērtākai mehanizētai tīrīšanai, tās paredzēts saglabāt to esošajā veidolā.

Brīvdabas skatuve
Brīvdabas skatuvi paredzēts veidot jau esošajā laukumā koku ielokā parka austrumu daļā. Projektā piedāvāts mainīt skatuves laukuma segumu no bruģa uz koka dēļu klāju, kas būtu atbilstošāks gan dejas funkcijai gan iecerētajai noskaņai. Tomēr tas nav principiāli svarīgs risinājums un atkarībā no tālākās realizācijas pieejamā finansējuma iespējams būtu arī saglabāt bruģa segumu, kas savukārt ir ērtāks skatuves tehniskajai apkalpei. Skatuves laukuma dienvidu daļā veidota skatītāju tribīne trīs līmeņos, kas darbotos kā sēdvietas ne tikai publisku pasākumu laikā, bet arī ikdienā. Skatuve izvietota uz platformas labākai redzamībai. 
Skatuves vizuālais tēls aizgūts no gulbja spalvu motīva, piešķirot skatuvei spēcīgu identitāti. Tā veidota no 11 brīvstāvošiem elementiem, kas piešķir skatuvei gaisīgumu, tajā pašā laikā nodrošinot funkcionālās prasības. Skatuves elementi kopā darbojas gan kā jumts, kas pasargā no nokrišņiem, gan kā akustiskais vairogs, kas izliekts pret skatītāju zonu skaņas izkliedēšanai akustisku koncertu laikā, gan arī kā vides mākslas objekts ikdienā ārpus publiskiem pasākumiem. Nesošā metāla konstrukcija ar atbalsta pēdu zem skatuves grīdas piemērota gaismu, skaņas aparatūras un video projekciju ekrāna iekāršanai.  Paredzēts veidot speciālu iekaru sistēmu gaismu un skaņu iekārtām, kas ļautu arī pasākumu laikā saglabāt skatuves vizuālo tēlu to vēl vairāk izceļot.

Mākslīgais apgaismojums
Parka apgaismojums diennakts tumšajā laikā veidots atbilstoši funkcionālajam zonējumam. Paredzēts izmantot divu veidu gaismas avotu – 1m un 5m gaismas stabus. Augstākie 5m stabi izvietojami galveno ceļu, taku un laukumu izgaismošanai, savukārt 1m gaismas stabi sekundāro pastaigu taku izgaismošanai un intīmākas noskaņas radīšanai. 

Citi labiekārtojuma elementi
Projektā piedāvāts izvietot viena dizaina soliņus, galdus un atkrituma urnas, tā veidojot vienota parka sajūtu. Velosipēdu novietnes izvietotas galveno ceļu un taku tuvumā.  

Vides pieejamība 
Parka labiekārtojums veidots atbilstoši vides pieejamības prasībām. Apmeklētāju tualete projektēta tā, lai tajā varētu iebraukt cilvēks ratiņkrēslā. Visas parka zonas ir veidotas tā, lai tām būtu piekļuve pa pandusiem, kuru slīpumu nepārsniedz 5%. Koka dēļu klājam un citām taciņām paredzēts veidot apmales un iestrādāt segumu materiālos norādes cilvēkiem ar redzes traucējumiem.